Smykový nakladač UNC 061
Pásový bagr 2,8t
Multicar M25
Avia hákový kontejner